Måndag
2024-04-22
Vecka:  17
 
 
 Build: 2024-02-22  Rob's Charge Bleed, Rend Build
     https://d4builds.gg/builds/04971d18-49c9-47ab-9c6b-db34e8a50890/?var=0  
 Länk uppdaterad:  2024-02-22   Av:  Draken
 Build: 2024-02-20  Robs Immortal Barb
    https://d4builds.gg/builds/1be88ff1-8f02-480e-80c5-afa5e3101f9d/?var=0
 Länk uppdaterad:  2024-02-20   Av:  Draken
 Build: 2024-01-29  Robs WW HotA (S3)
     https://d4builds.gg/builds/8d5312e3-1a47-4e29-a496-f8f667ae4d7d/?var=0  
 Länk uppdaterad:  2024-02-01   Av:  Karin
 Build: 2024-01-27  B- Tier Thorns
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/thorns-barbarian-guide  
 Länk uppdaterad:  2024-01-30   Av:  Karin
 Build: 2024-01-23  Levling - Steelgrasp, Frenzy
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/thorns-barbarian-guide
 Länk uppdaterad:  2024-01-24   Av:  Karin
 
 Build: 2024-01-27  S-Tier - Bone Spear
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/bone-spear-necromancer-guide#build-scaling-&-stat-priorities-header  
 Länk uppdaterad:  2024-01-27   Av:  Karin
 Build: 2024-01-24  Levling - Blood Surge
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/blood-surge-necromancer-leveling-guide
 Länk uppdaterad:  2024-01-24   Av:  Karin
 
 Build: 2024-02-22  S Tier - Penetrating Shot - Ubers
     https://mobalytics.gg/diablo-4/profile/210623d7-d551-492f-82fc-632f760d8751/builds/110912ab-6d83-4e64-a6fd-f96d1944a77f?tab=skills-and-gear
 Länk uppdaterad:  2024-02-22   Av:  Draken
 Build: 2024-02-17  Penetrating Shot - Speed Demon
     https://mobalytics.gg/diablo-4/builds/rogue/penetrating-shot-frost  
 Länk uppdaterad:  2024-02-22   Av:  Draken
 Build: 2024-02-07  End Game - Dual Core Penetrating Shot Rapid Fire
     https://www.icy-veins.com/d4/guides/dual-core-penetrating-shot-rogue-build/#paragon  
 Länk uppdaterad:  2024-02-08   Av:  Karin
 Build: 2024-02-06  End Game - Penetrating Shot
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/penetrating-shot-rogue-guide#paragon-board-header  
 Länk uppdaterad:  2024-02-09   Av:  Karin
 Build: 2024-01-30  Endgame - Dash Rogue
     https://maxroll.gg/d4/planner/jk6c0ec4#1  
 Länk uppdaterad:  2024-01-31   Av:  Karin
 
 Build: 2024-02-15  S Tier - End game - Ball Lightning Zeus Tank 2.0
     https://mobalytics.gg/diablo-4/builds/sorcerer/ball-lightning-tank-v2
 Länk uppdaterad:  2024-02-15   Av:  Karin
 Build: 2024-02-15  Robs Ball Sorc S3
     https://d4builds.gg/builds/9c8ea040-b2aa-4e74-84d1-0befe5774f5d/?var=0  
 Länk uppdaterad:  2024-02-15   Av:  Draken
 Build: 2024-02-04  S Tier. Blizzard Build
     https://mobalytics.gg/diablo-4/profile/98800fe4-5cfe-47e5-a0ee-40611679b379/builds/3d229617-4691-47cd-94ac-90f324854427  
 Länk uppdaterad:  2024-02-15   Av:  Draken
 Build: 2024-01-31  S Tier, Levling - Flame wall
     https://maxroll.gg/d4/build-guides/firewall-sorcerer-leveling-guide
 Länk uppdaterad:  2024-02-12   Av:  Karin
Tryck på den lilla gubben till höger om builden för att se sammanfattning
 
By Draken 2023